Студентські олімпіади: всеросійські, міжнародні, дистанційні. Онлайн олімпіади для студентів з англійської мови Предметні олімпіади для студентів

22.01.2022

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Christmas traditions"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Christmas traditions" складається із 10 питань.Вона спрямована на розвиток логічного мислення, уваги, вміння аналізувати та зіставляти, розвиток позитивної мотивації до вивчення англійської мови, формування поваги, інтересу до культури країни мови, що вивчається, перевірку знань на тему: "Різдво".

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "English communication"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "English communication" перевіряє сформованість міжкультурної комунікації (спілкування англійською мовою), знання розмовних кліше. Міжнародна олімпіада з англійської мови "English communication" складається з 10 питань у тестовій формі.

Пройти тестування

Міжнародна лінгвокраїнознавча олімпіада "Travelling to Britain"

Міжнародна лінгвокраїнознавча олімпіада "Travelling to Britain" призначена для студентів 1-5 курсів і є завданнями, спрямованими на узагальнення та систематизацію знань по країні мови, що вивчається. Олімпіада складається із 15 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада для студентів з англійської мови "Perfect Grammar"

Міжнародна олімпіада для студентів з англійської мови "Perfect Grammar" призначена для студентів 1-5 курсів та спрямована на перевірку та активізацію знань з граматики англійської мови. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна вікторина з англійської мови "Свята Великобританії"

Міжнародна вікторина з англійської мови "Свята Великої Британії" призначена для студентів 1-5 курсів і спрямована на розширення кругозору, на активізацію знань з культури та країнознавства Великої Британії, на розвиток інтересу до вивчення англійської мови. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна вікторина з англійської мови "Англійські традиції та звичаї"

Міжнародна вікторина з англійської мови "Англійські традиції та звичаї" призначена для студентів 1-5 курсів та спрямована на розширення кругозору, на активізацію знань з культури та країнознавства Великобританії, на розвиток інтересу до вивчення англійської мови. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна вікторина з англійської мови "Amazing English"

Міжнародна вікторина з англійської мови "Amazing English" перевіряє знання лексики та граматики англійської мови. Міжнародна вікторина з англійської мови "Amazing English" складається з 10 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

WEB QUEST З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "AROUND THE UK"

Web Quest з англійської мови Around the UK призначений для студентів 1 - 5 курсів. Веб-квест поєднує проектне навчання, проблемно-орієнтоване навчання та пошукове навчання – всі три методи навчання тісно пов'язані з процесами пошуку, осмислення та переробки інформації. Web Quest з англійської мови "Around the UK" є проблемним завданням з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Пройти тестування

WEB QUEST З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "DISCOVER BRITISH LITERATURE"

Web Quest з англійської мови "Discover British Literature" поєднує проектне навчання, проблемно-орієнтоване навчання та пошукове навчання - всі три методи навчання тісно пов'язані з процесами пошуку, осмислення та переробки інформації. Web Quest з англійської мови "Discover British Literature" є проблемним завданням з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Пройти тестування

WEB QUEST З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "WINDOW ON MODERN BRITAIN"

Web Quest з англійської мови "Window on Modern Britain" поєднує проектне навчання, проблемно-орієнтоване навчання та пошукове навчання - всі три методи навчання тісно пов'язані з процесами пошуку, осмислення та переробки інформації. Web Quest з англійської мови "Window on Modern Britain" представляє є проблемним завданням з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Management Words"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Management Words" перевіряє знання лексики на цю тему, розмовних кліше. Міжнародна олімпіада з англійської мови "Management Words" складається з 10 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

МІЖНАРОДНА ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "VALENTINE"S DAY"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Valentine"s Day" представлена ​​у форматі WebQuest. Міжнародна олімпіада з англійської мови "Valentine"s Day" є проблемним завданням з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Сulture and Arts"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Сulture and Arts" призначена для студентів усіх напрямків навчання, спрямована на розвиток лексичних навичок, перевірку знання культури та видів мистецтва: музика, література, тощо. Міжнародна олімпіада з англійської мови "Сulture and Arts" складається із 10 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Business English" перевіряє знання лексики на цю тему, розмовних кліше. Міжнародна олімпіада з англійської мови Business English складається з 10 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Planning a Business"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Planning a Business" перевіряє знання лексики на цю тему. Міжнародна олімпіада з англійської мови Business English складається з 10 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови Jobs and Work

У цій олімпіаді перевіряється словниковий запас студентів на тему "Робота та професії", містяться питання про різні види роботи, професійні терміни, і.т.д. Міжнародна олімпіада з англійської мови Jobs and Work складається з 10 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Modal Verbs"

Міжнародна олімпіада з англійської мови Modal Verbs перевіряє знання граматики англійської мови: вживання модальних дієслів. Міжнародна олімпіада з англійської мови "Modal Verbs" складається із 10 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Technical English"

Міжнародна олімпіада "Technical English" призначена для студентів 1-5 курсів технічних спеціальностей та спрямована на перевірку, активізацію та розширення словникового запасу з тем, що вивчаються. Ця олімпіада розвиває інтерес до вивчення англійської мови, дозволяє виявити та ліквідувати прогалини у знаннях. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Medical English"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Medical English" призначена для студентів 1-5 курсів медичних спеціальностей та спрямована на перевірку, активізацію та розширення словникового запасу з тем, що вивчаються. Ця олімпіада розвиває інтерес до вивчення англійської мови, дозволяє виявити та ліквідувати прогалини у знаннях. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Language and Culture"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Language and Culture" призначена для студентів усіх напрямків навчання та спрямована на розвиток міжкультурної комунікації, перевірку знання культури, свят та звичаїв інших країн. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Ecological problems"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Ecological problems" призначена для студентів 1-5 курсів та спрямована на активізацію та розширення словникового запасу на тему "Екологічні проблеми", виховання дбайливого та небайдужого ставлення до навколишньої природи. У цій олімпіаді потрібно переглянути відеофрагмент та відповісти на 10 питань.Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "English Grammar Test"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "English Grammar Test" призначена для студентів 1-5 курсів та спрямована на узагальнення та систематизацію знань граматики англійської мови. В олімпіаду включені всі основні граматичні теми, що вивчаються студентами (English Tenses, Pronouns, Adverbs, Articles, Passive Voice, Direct and Indirect Speech) Дана олімпіада розвиває дозволяє виявити та ліквідувати прогалини у знаннях. Завдання складаються з 15 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Listening Skills"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Listening Skills" призначена для студентів 1-5 курсів та спрямована на перевірку сформованості навичок аудіювання. Аудіювання — одне з найважливіших навичок вивчення іноземних мов, оскільки вчить сприймати мова слух. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна лексична олімпіада "English Vocabulary Test"

Міжнародна лексична олімпіада "English Vocabulary Test" призначена для студентів 1-5 курсів та спрямована на перевірку, активізацію та розширення словникового запасу. Ця олімпіада розвиває інтерес до вивчення англійської мови, дозволяє виявити та ліквідувати прогалини у знаннях. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Business English"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Business English" перевіряє сформованість вміння ефективно будувати мовленнєве висловлювання в рамках іншомовного ділового спілкування. Міжнародна олімпіада з англійської мови "Business English" складається з 15 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "English learning"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "English Learning" призначена для студентів 1-5 курсів та спрямована на активізацію та розширення словникового запасу, узагальнення та систематизацію знань граматики англійської мови. Ця олімпіада розвиває інтерес до вивчення англійської мови, дозволяє виявити та ліквідувати прогалини у знаннях. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови My Vocabulary

Міжнародна олімпіада з англійської мови "My Vocabulary" призначена для студентів 1-5 курсів і є завданнями, спрямованими на активізацію та розширення словникового запасу. Олімпіада складається із 15 питань у тестовій формі. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Все про Британію"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Все про Британію" призначена для студентів 1-5 курсів та складається з 15 питань. Ця олімпіада спрямована на перевірку знань про країну мови, що вивчається, пам'ятки Великобританії, її культуру. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Пройти тестування

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Словоутворення"

Міжнародна олімпіада з англійської мови "Словоутворення" призначена для студентів 1-5 курсів та складається з 10 питань. Ця олімпіада спрямована на узагальнення та систематизацію знань про правила освіти слів англійською за допомогою суфіксів та приставок, на активізацію та розширення словникового запасу. Нагородні документи можна отримати одразу після оплати. Вартість оформлення нагородних документів – 100 рублів.

Університет – це не лише лекції та семінари. У студентів є безліч способів, як провести вільний час. Один із них – участь в олімпіадах для студентів вузів. Це сподобається тим, хто любить займатися науково-дослідною діяльністю та поглиблено вивчає деякі дисципліни.

Ми розповімо, у яких олімпіадах для студентів у 2019-2020 навчальному році можна взяти участь у Росії, за кордоном чи у дистанційному режимі.

Про те, як полегшити навчання та зробити дозвілля цікавішим, знають передплатники нашого телеграм-каналу. Приєднуйтесь та регулярно отримуйте свіжі лайфхаки на всі випадки життя.

Всеросійська олімпіада студентів

Найбільш повна інформація про всі олімпіади для студентів у 2020 році, що проводяться в Москві та інших містах РФ, міститься на інформаційному порталі Всеросійська Студентська Олімпіада. На сайті розміщено:

 • анонси майбутніх олімпіад та конкурсів;
 • нормативні документи заходів (положення, форми заяв та ін.);
 • підсумки змагань, що відбулися;
 • новини зі світу освіти;
 • відомості про центральну робочу групу, члени якої курирують цей напрямок.
Зручно, що біля анонсу кожної олімпіади вказано кількість учасників, які вже подали заявки.

На сайті ВСО можна легко знайти олімпіаду за тим чи іншим напрямком, але тут представлені в основному стаціонарні заходи.

Олімпіади для студентів коледжів

Для учнів технікумів також проводять олімпіади з навчальних дисциплін. Побачити їх перелік та подати заявку можна на цьому сайті Академії розвитку проектної діяльності в освіті.

Крім того, їх можна знайти на сайтах вузів, які зацікавлені у вступі випускників із середньою професійною освітою.

До речі! Для наших читачів зараз діє знижка 10% на будь-який вид роботи

Безкоштовні олімпіади для студентів

Вибираючи олімпіаду, варто пам'ятати, що більшість стаціонарних конкурсів передбачають оплату організаційного внеску. Його вартість вказують у положенні проведення олімпіади.

Щоб просто перевірити знання та не витрачати гроші, можна пройти одну із всеросійських онлайн-олімпіад для студентів. Їх розробляють педагоги та виставляють на спеціальних сайтах.

Викладачі часто додають студентам бали за участь у профільних олімпіадах

Інтернет-олімпіади для студентів

Тим, кого цікавлять онлайн-олімпіади для студентів, радимо заглянути на такі ресурси:

Більшість дистанційних олімпіад для студентів на цих сайтах створено у формі 10-20 тестових завдань. Можна пройти представлені онлайн-олімпіади для студентів безкоштовно, але за оформлення диплома доведеться заплатити орг. внесок (від 100 рублів).

Ці портали будуть також корисні викладачам: будь-який з них може створити на сайті власну олімпіаду для студентів 2019-2020 онлайн

Окрім безкоштовних онлайн-олімпіад для студентів із сертифікатом на сайтах можна подати заявку на конференцію або замовити публікацію наукової статті.

Міжнародні олімпіади для студентів

На жаль, у мережі немає сайту, на якому було б представлено актуальний список міжнародних студентських олімпіад. Оголошення про них варто шукати на сайтах університетів та інститутів.

Наприклад, на сайті МДУ представлені актуальні міжнародні онлайн-олімпіади для студентів та школярів. Участь у них можуть студенти будь-яких вузів.

Участь у студентських олімпіадах не повинна призводити до проблем навчання. Тому, перш ніж подати заявку, переконайтеся, що зможете вчасно здати всі роботи. Якщо сумніваєтеся у власних силах, зверніться до обслуговування допомоги студентам. Там працюють професіонали, які впораються з усім: починаючи від лабораторної та закінчуючи дипломом.

Шановні учасники після проходження олімпіади можна буде замовити виготовлення персонального диплому. Також виготовлення диплома можна замовити за посиланням.

Безліч олімпіад для студентів

З предметними олімпіадами багато студентів знайомі ще з часів школи. У школі кожен учень прагне продемонструвати свої знання та отримати за них привабливу грамоту, яка нагадуватиме учню про його перемоги. Нерідко хороший результат на Всеросійській олімпіаді відкриває «путівку» для вступу на бюджетній основі до будь-якого ВНЗ без складання певних тестів і поза конкурсом.

Олімпіади – це не тільки шкільна освіта, а також участь може бути створена для розкриття талантів студентів вищих навчальних закладів. Прагнення брати участь в олімпіадах студентського типу, не стає меншим, кожен бажаючий може спробувати свій успіх у конкурсі та проявити себе у різних тестових завданнях. Для того, щоб підготуватися добре до олімпіад мало знань отриманих у школі, мало знань отриманих на парах, необхідно ретельно вивчати кожен розділ, і неодноразово перевіряти свої знання. Для перевірки найкращим чином можуть підійти онлайн тести з різних дисциплін.

Олімпіади для студентів 2018-2019

Педагогічний портал «Сонячне світло» надає можливість студентам-початківцям, або студентам різних курсів проявити себе в захоплюючих олімпіадних тестах. Тести служать засобами, що само оцінюють. Якщо ви хочете перевірити пройдений матеріал, або підготуватися до реальних олімпіад, то краще олімпіад онлайн не знайти. Онлайн тести справді допомагають добре підготуватися до здачі реальних олімпіад. У студентській програмі освіти більш ускладнені та поглиблені розділи, однак і їх потрібно ретельно вивчати, читати більше інформації за даними розділами, та вчитуватися у матеріал не лише університетських наданих книг, а й брати інформацію з різних розділів з інших джерел.

Онлайн тести 2016-2017 для студентів створені так, як представляються за великим рахунком усі олімпіади для студентів. Питання певною мірою теж можуть бути схожими, правда все залежить від того, за якою програмою ви навчаєтеся, в якому університеті. Незважаючи на це, більшість питань представлених у наших тестах зможуть вас піддакнути шукати відповіді, і якщо якесь питання, з представлених у цьому розділі потрапить вам на тесті, то ви з легкістю зможете його пройти.

Рішення тестів для студентів на порталі «Сонячне світло»

На нашому порталі представлені численні тести, які мають здатність підживлювати знання студентів, стимулюють до більшого бажання вчитися і розвиватися, мають оцінювальну систему, яка буде корисна всім студентам, які бажають здати олімпіаду на високий бал. Всі тести представлені в цьому розділі розраховані на середні та старші класи. Кожен тест складається з 10 питань, до них надаються також відповіді. Молодим та талановитим студентам буде корисно згадати старі шкільні розділи, підготуватися ще краще та здавати олімпіади на «УРА!».

Наш педагогічний міжнародний портал «Сонячне світло» надає можливість проявити себе у різноманітних тестових завданнях та творчих конкурсах. На нашому педагогічному порталі ви знайдете цікаві завдання, що вивчаються у шкільній програмі із заглибленням. Кожен тест дає можливість самостійно розвивати себе та оцінювати свої сили.

Кожному студенту іменний диплом

Незважаючи на те, що ви є студентом ВНЗ, ви можете використовувати тести, представлені в даному розділі для тренажера своєї пам'яті. Використовуючи наш портал, ви зможете відмінно підготуватися до олімпіад, а також є можливість отримати нагороду у вигляді диплома.

Створювати диплом надається Вам самостійно. Таким чином, у вас є шанс отримати безмежний досвід у створенні дипломів. Нагороди ви отримуєте після завершення тесту, попередньо перед створенням сплативши оргвнесок.

Переваги нашого сервісу

На порталі «Сонячне Світло»

Спробуйте вирішити проблему, використовуючи розділ допомоги.

Поширені ситуації та їх можливі рішення.
 1. В першу чергу вам необхідно ознайомитися зі становищем заходу, в якому ви сплачували організаційний внесок або зі сторінкою заходу на офіційному сайті. Зверніть увагу на терміни оцінки робіт чи формування нагородного документа У деяких випадках вони можуть досягати декількох робочих днів.

Звертаємо вашу увагу, вихідні та святкові дні не включені у термін формування нагородних документів. Формування нагородних документів здійснюється лише після зарахування коштів на рахунок або підтвердження оплати та надання всіх необхідних для участі документів.

 1. У деяких випадках лист з нагородними документами може бути направлений до папки «Спам» або «Розсилки», уважно перевірте свою поштову скриньку, вказану при оформленні заявки на захід.
 2. Якщо ви не отримали нагородні документи у встановлені терміни, при цьому всі умови для участі в заході ви були виконані, негайно напишіть звернення на електронну пошту: в якому вкажіть:
 1. Вашу проблему (у вільній, зрозумілій формі);
 2. П.І.Бо учасника;
 3. Найменування заходу;
 4. Результат (якщо передбачено);
 5. Дату та суму платежу.

Для більш швидкого вирішення проблеми, будь ласка, прикріплюйте до листа скан-копію або скріншот, що підтверджує оплату (чек, квитанція тощо). При вирішенні вашої проблеми може знадобитися додаткова інформація.

Найпоширенішою причиною виникнення цієї проблеми є некоректно вказана адреса електронної пошти. Можливо Ви вказали не основний e-mail і забули про це, це теж зустрічається.

 1. Уважно перевірте всі можливі адреси електронної пошти, які Ви могли б вказати під час проходження олімпіади або тестування. Буває, що поштові послуги визначають лист як «Спам», т.к. у ньому відправляється файл – нагородний документ за захід. Переконливе прохання, перевіряйте папки «Спам» та «Розсилки».
 2. Якщо після перевірки електронної пошти виявилося, що документ не було надіслано, обов'язково зверніться до служби технічної підтримки.

Для більш швидкого вирішення проблеми, будь ласка, при зверненні вкажіть П.І.Бо учасника, дату проходження тесту/олімпіади, дату, час та спосіб платежу, по можливості прикріпіть до листа скріншот або скан-копію, що підтверджує оплату.

Навчання у вищому навчальному закладі – це новий етап у житті студентів. У ВНЗ також регулярно проводяться предметні олімпіади, які мають на меті отримання реальної картини рівня знань студентів. Така форма контролю навичок та умінь знайома багатьом ще зі шкільних часів. Деякі випускники вибрали собі право вступу на бюджетне місце в університеті саме завдяки отриманню призових місць у Всеросійських олімпіадах. Своєчасне розкриття таланту здатне дати студенту поштовх до подальшого розвитку у процесі отримання обраної спеціальності.

Щоб стати професіоналом, недостатньо шкільної бази знань та конспектів, написаних на парах. Необхідно вдосконалювати себе з кожним днем, поглиблювати свої знання з провідних дисциплін. А перевірити свої здібності допоможуть нескладні онлайн-тести.

Олімпіади для студентів 2016-2017

Навчальна програма у ВНЗ має свою специфіку, і педагогічний портал сайт прагне максимально їй відповідати при складанні тестів. Взяти участь у творчих конкурсах можуть студенти різних курсів як новачки, так і готуються до випуску.

Якщо незабаром чекає реальна олімпіада або іспити, пройдіть онлайн-тести, вони виявлять слабкі сторони у пізнаннях з певної дисципліни Для отримання високого балу необхідно використовувати не тільки інформацію з підручників, але й не лінуючись шукати додаткові джерела.

Проходження онлайн-тестівне займе багато часу, а й поспішати не варто. Уважно вчитуйтесь у кожне запитання, а потім порівняйте свій варіант із правильною відповіддю. Онлайн-тести 2016-2017 для студентівдуже схожі структурою тестів з офлайн-конкурсами. Тому перевірка знань у житті вже не так лякатиме студентів, вони легко зорієнтуються в комплексі завдань і зможуть правильно розподілити час.

Вирішити олімпіаду для студентівна нашому порталі

Наші тести дають студентам стимул розвиватися, шукати нові джерела знань та відбутися у результаті як кваліфіковані спеціалісти. Олімпіадні завдання відповідають рівню середньої та старшої школи з додатковими поглибленими елементами. Залишається відповісти лише на 10 питань, вказати свій варіант, після чого можна звіритися з правильною відповіддю. Ми не обмежуємо студентів у часі, кожне завдання можуть виконувати довго, повноцінно концентруючись на ньому.

Олімпіади допоможуть майбутнім спеціалістам оцінити рівень своїх знань. Проходити тестування необмежену кількість разів – шанс відточити свою майстерність та дізнатися багато нових фактів, про які не завжди говорить викладач на лекціях та семінарах. Наші двері відчинені також і для освітян, метою яких є контроль знань своїх студентів.

Отримати диплом з олімпіад для студентів

Студенти ВНЗ повинні пам'ятати не лише актуальну інформацію, що надається в рамках навчального процесу. Базові знання, отримані в середніх та старших класах школи, допоможуть стати добрим фахівцем, і просто всебічно розвиненою особистістю.

На нашому порталі ви знайдете завдання, які допоможуть підготуватись до будь-яких контрольних зрізів знань. Створити дипломможна самостійно у зручній онлайн-формі в особистому кабінеті. Оплатіть організаційний внесок будь-яким зручним способом, виберіть барвистий макет, що найбільш сподобався, і внесіть особисті дані у відповідні поля. За підказками, на створення документа ви витратите не більше п'яти хвилин. Після цього ви зможете завантажити диплом на свій комп'ютер, а потім надрукувати. Розкрийте свій потенціал сьогодні!